Døre til ?

Posted on

Døre er da fascinerende!

De gamle døre i byen kan være rigtig smukke men er desværre ofte et levn fra en svunden tid.

Engang brugte man døren til at sætte sit helt personlige præg på boligen med flotte udskæringer, små ruder eller en markant farve. Det ses tydeligt, hvis man går en tur gennem ældre bydele – ikke én dør er ens, men brugt som et udtryk for det sted og de mennesker som døren giver eller hindrer adgang til.

Der er mange talemåder om hvad dørene betyder i tilværelsen, hvor en dør oftest enten åbner for noget nyt eller er en hindring for at opnå forandring eller nærme sig et mål.

Gå stille med dørene – Sætte stolen for døren – Blive sat udenfor døren.
At blive fulgt til dørs – Holde døren på klem – Smække med døren – Kunne sparke døre op
At løbe nogen på dørene – Få ham ud af døren – Kommer ikke udenfor en dør
Holde sig inden døre – Bilen holder for døren
– Ikke give ved dørene – Dum som en dør
Giver ikke ved dørene – Rende på dørene – Ikke tro nogen over en dørtærskel

Døre som begreb i det personlige univers er bestemt ikke mindre spændende.

Når en dør lukker sig, har vi oftest så travlt med at fokusere på det og være mismodige, at vi ikke ser de to nye som åbner sig.
Døren er nok også den, lidt oversete, rekvisit som oftest er brugt effektfuldt inden for filmindustrien. Hvad er en gyser, krimi, action eller psykologisk thriller film uden en knirkende dør?
Døren har en erkendelsesmæssig betydning og er en metafor for de forskellige tilstande og hændelser i tilværelsen. En skillelinje eller grænse imellem en tilstand og en anden.
Der er døren til det evige liv, døren til helvede eller døren som indgang til mysterier og fremtidige hemmeligheder som skal åbenbares.
En dør er aldrig anonym, men taler til beskueren om hændelser der kan forventes.
Man kunne ligefrem tale om gode eller onde døre.

Aldous Huxley skrev “Erkendelsens Døre” om rejsen ind i bevidstheden, ganske vist ved hjælp af LSD, men ikke desto mindre et klart billede på at der hinsides døre findes en anden tilstand, en mulighed for at anskue tilværelsen anderledes – eller foretage kvantespring ind i en del af tilværelsen vi ikke har mulighed for at erkende før døren åbnes (eller lukkes).

Credit https://unsplash.com/@filipkominik