Ripples – En forestilling om miljøbevidsthed.

Posted on
Ripples optræder på Swallow i Holbæk Havn

Ripples hensigt med forestillingen er primært at gøre opmærksom på og inspirere til bæredygtighed og ændring af vores bevidsthed omkring klimaforandringer.

Som base for både forestillingen og deres virke, sejler man denne sommer Østersøen tyndt i det gode træskib S/V Swallow, for at ende i Norge hvor også “Acting for Climate” blev stiftet.
Forestillingen havde præmiere i Holbæk og var også et led i samarbejdet med Hawila Project (Restaurering af et gammelt fragtskib i Holbæk Havn til senere brug som platform for oplysning om miljøbevidsthed).
Instrueret af Hanne Tarp Friis og fremtræder både som teater, akrobatik og med en lydside tillige med en gennemgående historiefortælling.

Flere elementer gjorde det til en berigende oplevelse.

Det der fænger først er vel de bragende dygtige artister der kaster sig rundt i de 20m høje master. Når man så ligesom har vænnet sig til det og begynder at følge forestillingen, dukker der uvægerligt tanker op omkring samarbejde, hjælpsomhed og teamwork, at vi som mennesker har brug for hinanden for at udrette noget – og at vi egentlig er skrækkeligt afhængige af at vores medspillere i tilværelsen både er til at stole på, men også giver både mod og medspil undervejs.
Selvfølgelig også som jo hensigten er, at vi skal være mere opmærksomme på vores omgivelser, både miljøet og vores “medaktører” undervejs – og passe godt på dem.